فرم دیدار چهره به چهره شهردار ملایر با مردم
فرم ملاقات
نام و نام خانوادگی:
 
نام پدر:
 
تاریخ تولد:
 
کد ملی:
 
تلفن همراه:
 
تلفن ثابت:
 
آدرس:
 
نام شرکت./موسسه:
 
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
 
کد ملی مدیرعامل:
 
تلفن همراه:
 
تلفن ثابت:  
آدرس:
 


 
تا زمانیکه ارسال نکرده اید امکان اصلاح اطلاعات وجود دارد.